Çöp Bacaları

Çok katlı yapılarda çöplerin sağlığa zarar vermeden ve kolay bir biçimde toplanması amacıyla katlarda veya bağımsız bölümlerde biriken çöplerin atıldığı kanallardır. Alt katta bir depo veya çöp kabı bulunmaktadır.

Çöp bacalarının yapımında TS 2166’ nın kurallarına uyulmalıdır.

Çöp bacaları yapılırkan şu hususlara dikkat edilmelidir.
Yüzeyi düzgün, su emmeyen, ateşe dayanıklı ve korozyona uğramayacak metal levhalarla kaplanmalıdır.
Baca içini temizlemek için baca temizleme tertibatı yapılmalıdır.
En az daire kesitli ise 30 cm kare kesitli ise 40×40 cm olmalıdır.
Baca kapakları yerden 60-90 cm yükseklikte yapılmalıdır.
Çöp bacasının üzeri, çatı yüksekliğinin üzerine kadar çıkartılarak havalandırma sağlanmalıdır.
Bacalarda gürültünün önlenmesi için bina değme noktalarına ses yalıtımı yapılmalı, çöp arabalarının tekerlekleri yaylı ve lastik çemberli yapılmalıdır.
Çöp bacasına ait detaylar resim