Baca Örme İşlem Basamakları

Baca ölçü ve şeklini belirleyiniz

Projeye bakarak baca ölçüsünü tespit ediniz.
Bacanın tekil veya duvarla bütünleşik olup olmadığını tespit ediniz.
Delik sayısına göre baca örgüsünün birinci ve ikinci sırasının resmini çiziniz.

Pres tuğla örgüsü yapınız

İş elbisesini giyiniz.
Gerekli malzeme, iş resimleri ve aletleri uygulama yerine getiriniz.
İş güvenliği önlemlerini alınız.
Çalışma bölgenizin temizliğine dikkat ediniz.
Uygulama yerin de projesindeki ölçülere uygun olarak baca sınırlarını tebeşirle çiziniz.
Çimento harcını hazırlayınız.
Tuğlaları ve duvar örülecek zemini ıslatınız.
Uygulama resmindeki birinci sırayı çizdiğiniz bölgeye tekniğine uygun olarak uygulayınız.
Birinci sıranın üzerine tuğla duvar örgü kurallarına uygun olarak ikinci sırayı uygulayınız.

Bacayı örünüz

Baca yüksekliği boyunca duvar sıralarının birbirini muntazaman takip etmesini ve düşey olmasını sağlayınız.
Baca duvarının her köşesinin dik olmasını su terazisi ve şakül ile kontrol ediniz.
Harcın tüm derzleri doldurmasına ve boşluk kalmamasına dikkat ediniz.
Baca kanalına harç dökülmemesine dikkat ediniz.
Kanal içerisindeki derzlerdeki harcın, kanal içerisine taşmamasına dikkat ediniz. Çelik mala ile düzleyiniz.
Yaptığınız işin resme uygunluğunu kontrol ediniz.