Tekil Olarak Örülen Bacalar

Tekil olarak örülen baca örgüsüne birinci ve ikinci sıralarının dizilimini gösteren çizimler aşağıda verilmiştir:

Tekil baca örgüsü resim