Hazır Bloklarla Baca Örülmesi

Hazır bloklarla baca örme işlemi, baca tuğlalarıyla ve baca örme işlem basamaklarıyla aynıdır.
Hazır bloklarla baca örülmesi resim