Hazır Bloklarla Baca Örme Kuralları

Hazır bloklarla baca örülürken baca tuğlası ile örgü kurallar geçerlidir.
Yalnız bloklarla büyük kanallar (havalandırma bacası, ışıklandırma, tesisat bacası) örülmek istenirse, bunlar duvar örüm kurallarına uyularak yapılır.
Hazır blok baca resim