Baca Tuğlalarıyla Baca Örme Kuralları

Baca tuğlası mevcut kanallar üzerine çıkıntı oluşturmayacak şekilde yerleştirilir
Çeşitli boyutlardaki baca blokları çimento harcıyla üst üste konularak örülür.
Duvara bitişik olarak ve gönyesinde örülmesine dikkat edilmelidir.
Başlangıç noktasından temizleme deliğine (70 cm) kadar blok tuğla ile örülmelidir. 20 cm baca temizleme yeri yapılmalı, üzeri baca tuğlası ile devam etmelidir.
Ateş kaynağının giriş noktası döşemenin 20-30 cm altında olmalı, kirişlerle çakışmamalıdır.
Derzleri muntazam dolmalıdır.
Örülmeye başlanan mevcut baca deliği hiçbir engele takılmadan çatı üstüne kadar çıkmalıdır.
Her katta eklenecek baca kanalı projeye uygun biçimde ve diğer baca kanalına bitişik olarak devam etmelidir.
Çok katlı binalarda baca adedi çok fazla oluyorsa şönt baca sistemi yapılması daha uygundur.