İki Askılı Çatı Makası

Açıklığı 6.00 – 9.00 metre arasında açıklıklarda uygulanır.
Askılar arasındaki mesafelerin eşit şekilde yapılması uygun olur, fakat ortadaki iki askı arasının daha az olacak şekilde de tanzim edilebilir. Askı yanlama ve gerginin birleşim yerinde parçalar birbirine geçmelerle bağlanır ve bağ demiri ile takviye edilir. Aşağıda iki askılı çatı makasları ve birleşim yeri detayları görünmektedir.