Çatı Tanzimi

Çatı tanziminin tespit edilmesinde mimari görünüşler, iklim şartları ve yörenin tarzı dikkate alınır bütün bunların yanı sıra bina planının şekli de çatı tanziminin belirlenmesinde önemlidir. Tabi ki en önemlisi binaya yakışan iklime uygun çatı tanzimini yapabilmektir.

Eğer çatımızı kırma çatı şeklinde düşünüyorsak, tanzimde prensip boşluğu
dikdörtgenlere ayırmak ve binayı teşkil eden köşelerin açıortaylarını uzatıp kesiştikleri noktaları birleştirmekten ibarettir. Buna göre aşağıdaki Şekil. 1.1, de görülen şekle çatı tanzim etmek gerekirse F-K çizgisini uzatıp F-H-D-G dikdörtgeni şekline sokarız, köşeleri 90 derece olan çatılarda köşegenleri 45° olarak ortaya doğru uzatmak lazımdır. Burada F,G köşeleri uzatıldığı zaman ortada E noktasında birleşir, H-D köşeleri C noktasında birleşir. Burada E ve C noktalarına tepe noktası adı verilir. Çatı boyuna göre uzayan E- C çizgisi
omurga veya mahya adını alır. F-E , E-G ve C-D çizgileri tepeden saçağa kadar uzayan birer sırt olduklarından eğik mahya diye anılır. Yine İ-L-H-K D dikdörtgeninde L ve İ köşelerinden 45° alınıp doğrular uzatıldığında A noktasında birleşir. K noktasında 135° alıp uzatırsak daha önce H’den aldığımız doğru ile B, de kesişir. A ve B yi birleştirirsek A-B mahyasını bulmuş oluruz; burada C-B düşük mahya K-B dere mahyası ismini alır. Yine İ-A ve A-L çizgilerde eğik mahya ismini alır ve çatımızı kırma çatı şeklinde tanzim etmiş oluruz.

Şekillerde değişik çatı tanzimleri görmektesiniz.