Asma Çatı Makası Elemanları

Asma çatı makası elemanları çatı makasını meydana getiren parçalardır. Aşağıda
isimleri ölçüleri verilmiştir.

Bırakma – Gergi Kirişi: Asma çatılarda çekmeye çalışır. Yüklerin bir kısmını
askılar vasıtası ile yanlamalara iletir, ebadı makasın büyüklüğüne göre 10×12,
10×14, 12×14, 12×16, 14×18, ve16x20 cm olabilir çift olarak yapıldığı takdirde
ölçüler 2x5x15, 2x6x18,2x8x20 cm olur.

Askı: Aşıklardan gelen yükleri yanlamalara iletirler tek olarak düşünüldüğünde
kare kesitli yapılır 10×10, 12×12, 14×14, ve 16×16 cm’ dir

Yanlama: Askılara aşıktan gelen yükleri yana doğru veren taşıyıcı bir
elamandır, ebatları yüklere göre 10×20, 10×14, 10×20, 12×14, 12×16, 14×18,
16×20 cm olur

Yardımcı Parçalar: Makaslarda ve çatı iskeleti oluşturulmasında düğüm
noktaları ve ek yerlerinde elemanları birbirine bağlayan elemanlardır çatı
özellikleri konusuna bakınız.

a- Lama demirleri
b- Bağ demirleri
c- Kanca
d- Blonlar ( cıvatalar)
e- (U ) demiri (askı demiri)

Kuşaklar: Makasın açılmasına mani olmak için aşık askı yanlama ve mertekleri
her iki yüzden bağlayan elemanlardır. 3×10,5×10, 6×12,6×16 cm kesitinde olur