Bir Askılı Çatı Makası

Mesnet açıklığı 4.00 ila 6.00 m arasında olan binalarda uygulanır. Aşağıdaki şekilde bir askılı çatı makası ve düğüm noktalarının detay resimleri görülmektedir.


1- Mertek, 2- Yanlama, 3- Damlalık aşığı, 4- Bırakma kirişi, 5-Bulon, 6- Yastık kirişi, 7-Duvar


Damlalık detayında yanlama bırakma kirişi birleşimi.