Asma Çatı Elemanları

Ahşap asma çatıyı meydana getiren elemanlar,
1. Meyilli yüzeyler :
a. Kaplama tahtaları
b. Mertekler
c. Aşıklar

2. Makaslar:
a. Yanlama
b. Bırakma veya gergi kirişi
c. Askı
d. Kuşak
e. Yardımcı bağlantı parçaları
f .Diyagonel veya payanda

3. Göğüslemeler:
4. Rüzgar kirişleri ( Konturvatmanlar )
5. Yastık kirişi

1. Meyilli Yüzeyler: Çatının üzerine gelen yağmur ve kar sularının birikmeden kolaylıkla akıtılabilmesi için oluşturulan eğik yüzeylerdir. Kaplama tahtaları, çıtalar , mertekler ve aşıklardan meydana gelir.

a. Kaplama Tahtaları ve Kiremit Çıtaları: Mertekler üzerine çakılan 1,5- 2 cm 8-20 cm genişliğinde tahtalar ile 2,5×5 cm ebadındaki çıtalardır.

b. Mertekler: Çatı örtüsünden aldıkları yükü aşıklara ileten ve çatı örtü malzemesinin cinsine ve iklim şartlarına göre 40 ila 60 cm ara ile aşıklara çakılan 5×10,6×12,8×12 cm ölçülerinde yapılır, eğik der ve düşük mahyalara tespit edildiğinde dayama adı verilir.

c. Aşıklar: Merteklerden aldıkları yükü yanlamalar vasıtası ile mesnetlere iletir aşıklar arasındaki uzaklık 1,50 -3,50 m’dir taşıdıkları yüke göre; 8×12,10×12,12×14,12×16,12×18,14×16,14×18 ve 16x 20 cm kesitinde yapılır.

2. Makaslar: Asma çatı makasını meydana getiren elemanlar bölümüne bakınız.
3. Göğüslemeler: Rüzgar kuvvetlerini karşılayan aşıklarla askıları meyilli olarak (45) birbirine bağlayan ve hesap açıklıklarını azaltan elemanlardır. 5×10,6×12, 8×8, 8×10, 8×12 cm kesitinde yapılır.
4. Rüzgar kirişleri (konturvatmanlar): Çatının rüzgar tesirine karşı dengesini sağlamak binanın her iki ucundaki ilk iki makas arasına çapraz olarak çakılan elemanlardır.3×10, 5×10, 6×12, ve 6×14 cm kesitinde olur.

5. Yastık Kirişi: Asma çatılarda makaslardan gelen yükleri mesnetlere dağıtan elemanlardır. 5×10,6×12,8×12 veya 8×16 cm’dır; Yastık kirişleri duvar rutubetinden zarar görmemeleri için izole edilerek konulmalıdır.