Çelik Dübel Yerleri

Ana profiller odanın uzun duvarına (“a” eksenine) paralel düşünülmüştür.
“a” ekseni doğrultusunda en fazla 90 cm aralıklarla çelik dübel yerleri işaretlenmelidir.
Birinci Ana profil yerleştirildikten sonra Ana profillerin birbirleri arasında ki aks uzaklık mesafeleri 90 – 110 cm aşmamalıdır. Bu mesafeler boyalı çırpı ipi yardımı ile tavana çizilir.
Boyalı çırpı ipi yardımıyla çizilen Ana profil döşenme çizgilerinin üzerinde aralıkları en fazla 90 cm olacak şekilde çelik dübel yerleri işaretlenir.

Asma tavan çelik dübel resim