Asma Tavan Tali Profillerin Sabitlenmesi

Tali profiller önceden askı çubuklarına askı maşaları aracılığıyla bağlanan Ana profillerin altına sabitlenir. Sabitlenme şekli:

Tali profiller, Ana profillere dik doğrultuda tavan U profillerinin içine geçirilir.

Tali profiller Ana profillere kesişme noktalarından iki adet klips yardımı kullanılarak sabitlenir.

Tali profillerin sabitlenmesi resim