Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapmada İş Sırası

Alçı levha ile giydirme duvar yapmada belirli bir iş sırasına uymak zorundayız. Alçı levha ile giydirme duvar yapımı bir birini takip eden iş sıralarından oluşmaktadır. Metal iskeletli giydirme duvarlarda U profili yerleştirmeden C profilini yerleştiremeyiz. Duvardan tesisat geçirilecek ise metal iskeletli ve alçı yapıştırmalı giydirme duvarda tesisat geçirilmeden alçı levha montajını yapamayız.
Yukarıda saydığımız bazı örnekleri göz önüne alırsak, alçı levha ile giydirme duvar yapmada iş sırasına harfiyen uymak zorundayız. Bu iş sırasına başlamadan önce ilk yapmamız gereken iş ne kadar malzeme kullanacağımızı hesaplamaktır. Bunun için de malzeme analizi yapmamız gerekir. Verilen malzeme analizi tablosunda 1 m² giydirme duvar için metal iskeletli ve alçı ile yapılan olarak ayrı ayrı hesaplanır.

METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR MALZEME ANALİZİ
2,50 Yükseklikte 1 m² Giydirme Duvar İçin Boşluklar Düşülmemiştir. %5 Fire Hesaba Katılmıştır.

Alçıpan giydirme duvar malzeme analizi resim

Yukarıda hesabı yapılan ölçüler metal iskeletli giydirme duvarlar içindir. Hesaplarda tablonun üstünde belirtildiği gibi %5 fire hesaba katılmıştır. Örneğin 50 m² duvar montajı yapacağımızı düşünürsek. Yapılacak hesaplamada 1 m² için yukarıda ki tabloda verilen ölçüler 50 ile çarpılır. Birkaç örnek vermek gerekirse;
TU profili = 0,90 m x 50 = 45,00 m
TC profili = 2,30 m x 50 = 135,00 m
Derz Dolgusu = 0,400 kg x 50 = 20 kg, gibi örnekler verilebilir.

Alçı ile yapılan giydirme duvar montaj malzeme analizini iki tablo halinde verebiliriz. Sarfiyat tablosu ve malzeme analiz tablosu olarak. Bunun nedeni ise montaj esnasında kullanılan alçının, kullanıldığı duvar yüzeyine göre değişkenlik göstermesidir.

SARFİYAT TABLOSU

Yapıştırma Alçısı Sarfiyatı

Yapıştırma alçısı sarfiyatı resim

Yukarıdaki sarfiyat tablosunda ki bilgileri malzeme analizi tablosunda kullanacağız.

METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR MALZEME ANALİZİ

2,50 Yükseklikte 1 m² Giydirme Duvar İçin Boşluklar Düşülmemiştir. %5 Fire Hesaba Katılmıştır.

Alçıpan duvar malzeme analizi resim

Yukarıda verilen tablodaki hesaplamalar 1 m² duvar için yapılır. Hesaplamalar için metal iskeletli giydirme duvar örneklerine bakınız.
Kullanacağımız malzeme miktarını hesapladıktan sonra alçı levha ile giydirme duvar yapım sırasını, metal iskeletli ve alçı ile yapıştırma olarak iki şekilde sıralayabiliriz.