Alçı sıva nasıl yapılır (kuralları)

Alçı sıvalar yapılırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

 • Harcın hazırlandığı kap ile uygulamada kullanılan aletler temiz olmalıdır.
 • Her kullanımdan önce sıva makinesine su alınmalı ve öncelikle makine püskürtme hortumunun içi ve makine tamamen temizlenmelidir.
 • Yüzeydeki tozlar ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir.
 • Kuru ve sıcak yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır.
 • Tutunmayı artırmak için pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmelidir.
 • Uygulama yapılan ortamdaki açıklıklar hava akımını önleyecek şekilde naylon v.b. ile kapatılmalı ve ortam +5oC’ye getirilmeli, gerekli durumlarda ısıtıcı kullanılmalıdır.
 • Düzgün olmayan alt katman üzerine ön dolgu yapılmalıdır.
 • İnce ( kumlu ) sıva içinde bulunan sönmemiş kireç sıvanın harç suyunu emerek genleşir ve sıva kuruduktan sonra yüzeyde patlaklara yol açar. Duvar yüzeyinde ince sıva mevcutsa kazınmalı, yeni ince sıva yapılacak ise söndürülmüş kireç kullanılmalıdır.
 • Farklı ürünler birbirine karıştırılmamalıdır.
 • Sıva harcında su sıcaklığına dikkat edilmeli ve temiz su kullanılmalıdır.
 • Su / alçı oranı baştan iyi ayarlanmalı, harca sonradan su veya alçı eklenmemelidir.
 • Harç (alçı) teknesinin içindeki harç hamur kıvamına gelinceye kadar içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır.
 • Büzülme, genleşme, oturma gibi binanın yapısal hareketleri veya titreşim sonucu kolon, kiriş, döşeme ve duvar gibi yapı elemanlarında oluşabilecek çatlamalar, sıva yüzeyinde çatlaklara yol açabilir. Çatlama riskini azaltmak için farklı malzemelerin birleşim yerlerine sıva filesi uygulanmalıdır.
 • Sıva kalınlığının fazla olması halinde sıva uygulamaları 1 gün arayla ve iki aşamada, ilk kat mastarlanmadan yapılır.
 • Sıvanın uygulanmış olduğu yüzeyin, prizi başlamadan önce düzeltme işlemi bitirilmelidir.
 • Kauçuk mala ile tirfilleme için tüm yüzeyi ıslatacak miktarda su serpilmelidir.
 • Sıva uygulanan yüzeyde boya aşamasına geçmeden önce yüzeyin mutlaka tamamen kuruması beklenmelidir. Aksi taktirde yüzeyde kabarma meydana gelir.
 • Sıva yapıldıktan sonra kullanılan malzemeler ve kullanılan alan temizlenmelidir.