Sıva filesi

Duvar kolon ve kiriş birleşim yerlerinde sıvanın çatlamasını önlemek ve yüzeyin yekpare olarak işlevini yerin getirmesini sağlamak için birleşim yerini ortalayacak şekilde kullanılır.

Sıva filesi resim